ARHIVSKA STRAN / ARCHIVE PAGE

www.ukc-mb.si
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja.
MENI VSEBINA

Aktualna JN

Nabava infuzijskih črpalk in perfuzorjev

Izvajanje raznih prevoznih storitev

VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV

POTROŠNI MATERIAL ZA TERAPIJO Z NEGATIVNIM TLAKOM IN INSTILACIJO TOPIKALNIH RAZTOPIN

Vzdrževanje RTG aparatov Toshiba

Najem programske opreme za obvladovanje nabavnega in materialnega poslovanja

76 – ROKAVICE IN PLENICE 2019-2020 - NMV

Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor ter vzdrževanje opreme

POSLOVNI NAJEM VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI

REAGENTI ZA GELSKO ELEKTROFOREZO IN IMUNOELEKTROFOREZO

34 – ZDRAVILA

ODSTRANJEVANJE IN OBDELAVA ODPADKOV - ODPADKI, KI Z VIDIKA PREPREČEVANJA OKUŽBE NE ZAHTEVAJO POSEBNEGA RAVNANJA PRI ZBIRANJU IN ODSTRANJEVANJU

DELOVNA OBUTEV ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE

POSLOVNI NAJEM VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI

IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRESELITEV ODDELKA ZA PLJUČNE BOLEZNI V UKC MARIBOR

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRESELITEV ODDELKA ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR

PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE II

REAGENTI ZA GELSKO ELEKTROFOREZO IN IMUNOELEKTROFOREZO

ZDRAVILA IZ KRVI II

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL

HUMANI ALOGRAFTI

ODSTRANJEVANJE IN OBDELAVA ODPADKOV - ODPADNA EMBALAŽA

VZPOSTAVITEV RIS/PACS SISTEMA

TRAJNI KOŽNI NADOMESTEK IZ DVOPLASTNE MEMBRANE

SPLOŠNI ELEKTRO MATERIAL

SISTEMI ZA STIMULACIJO HRBTNEGA MOZGA IN MOŽGANSKIH JEDER; SPINAL CORD AND DEEP BRAIN STIMULATION SYSTEMS

DIGITALIZACIJA VHODNE POŠTE Z DOKUMENTNIM SISTEMOM IN E-HRAMBO

REAGENTI IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE BIOKEMIJSKIH PREISKAV

IZDELANA ZDRAVILA

KATETRI IN SETI ZA MERJENJE ZNOTRAJ LOBANJSKEGA TLAKA, TEMPERATURE IN KISIKA

NAJEM RTG APARATA S C LOKOM ZA POTREBE KOMBINIRANE INTERVENTNO ANGIOGRAFSKO KIRURŠKE DEJAVNOSTI

POTROŠNI MATERIAL ZA VAKUUMSKO DEBELOIGELNO BIOPSIJO DOJK

VZDRŽEVANJE MEDICINSKIH APARATOV SCHILLER IN DOBAVA REZERVNIH DELOV TER PRIBORA

PRENOVA RAČUNALNIŠKE MREŽE

31 – SRČNI SPODBUJEVALNIKI

POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE

86 – RADIOFARMAKI

NABAVA KIRURŠKEGA INŠTRUMENTARIJA

Zamenjava dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe

DOSTOP DO BAZE PODATKOV CLINICAL KEY

POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATORJE PROIZVAJALCA DIAMED

SERVISNE STORITVE NA DEFIBRILATORJIH, EKG IN CTG APARATIH, MONITORJIH TER RTG APARATURAH PHILIPS IN DOBAVA REZERVNIH DELOV TER PRIBORA

IZVAJANJE SERVISNIH STORITEV NA ANESTEZIJSKIH APARATIH IN RESPIRATORJIH PROIZVAJALCA DRÄGER

FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA

24 – INTRAOPERATIVNE SONDE ZA MERJENJE PRETOKOV SKOZI OBVODE

NABAVA IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA PODROČJE KADROV

PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE; PERCUTANEOUS AORTIC VALVES

ODSTRANJEVANJE IN OBDELAVA ODPADKOV

RAZŠIRITEV CEVNE ZRAČNE POŠTE

IZVAJANJE SERVISNIH STORITEV NA ANESTEZIJSKIH APARATIH IN RESPIRATORJIH PROIZVAJALCA DRÄGER

KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL

NAJEM PROGRAMSKE OPREME ZA OBVLADOVANJE NABAVNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA

PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE

ZDRAVILA

ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI

82 – MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE

NAJEM RTG APARATA S C LOKOM

DOBAVA DROBNEGA INVENTARJA ZA POTREBE ODDELKA ZA PREHRANO IN DIETETIKO

NEURGENTNI PREVOZI BOLNIKOV

STROKOVNA LITERATURA

VZDRŽEVANJE STERILIZATORJEV GETINGE

KOHLEARNI IN BAHA IMPLANTATI

NAJEM ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA ANESTEZIOLOGIJO

FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA

NAJEM ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA GINEKOLOGIJO

PLINI

VZDRŽEVANJE STERILIZATORJEV STIEFENHOFER

NAJEM ENDOSKOPSKEGA STOLPA S POTROŠNIM MATERIALOM

NAJEM RTG APARATA S C LOKOM

REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL

85 – OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE

ENTERALNA PREHRANA

99 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RTG IN KARDIO DODATNI

41 – SPINALNI IMPLANTATI - NMV

RADIOFARMAKI

Zdravstveni pregledi delavcev izpostavljenih IO sevanjem – NMV

NABAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME

SRČNI SPODBUJEVALNIKI

Nakup 17 anestezijskih aparatov za UKC Maribor in SB Jesenice ter preventivno vzdrževanje opreme za obdobje petih let po poteku garancijske dobe

OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL

Dobava petih posteljnih enot za intenzivno terapijo na Oddelku kardiokirurgije s pripadajočimi monitorji, respiratorji in infuzijskimi črpalkami, UKC Maribor in nabava medicinske opreme za potrebe intenzivne terapije

NABAVA POHIŠTVENE OPREME IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV

80 – ZDRAVILA 2018 – dodatno JN

47 - ROKAVICE

REAGENTI IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE BIOKEMIJSKIH PREISKAV

53 - MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE

38 - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO 2018 – NMV

NAJEM LASERJA ZA POTREBE ODDELKA ZA UROLOGIJO

ČRNILA IN TONERJI - NMV

37-RADIOFARMAKI - NMV

95 – KARTUŠE IN TESTNI LISTIČI ZA KONTROLO GLUKOZE

ZDRAVILA IZ KRVI II

STORITVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE PLJUČNIH BOLEZNI

48 – VREČKE ZA KRI

STROKOVNA LITERATURA

8 – ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPIJE

14 – OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI

21 – SPINALNI IMPLANTATI

30 - DILATACIJSKI MATERIAL

13 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, OSEB IN INTERESOV

1 – ZDRAVILA

NABAVA APARATA ZA ZUNAJTELESNI KRVNI OBTOK

DOBAVA PRALNIH SREDSTEV - OKOLJU PRIJAZNI DETERGENTI ZA PRANJE PERILA

Nakup opreme in priprava prostorov za vzpostavitev pogojev za »Diagnostični center DORA v UKC Maribor«

55 - ČISTILNA SREDSTVA - OKOLJU PRIJAZNA ČISTILNA SREDSTVA

6 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO

37 – RADIOFARMAKI ZA ONKOLOGIJO

17 - ZDRAVILA IZ KRVI IN KOAGULACIJSKI FAKTORJI

25 – PLENICE IN ROKAVICE

STORITVE MIKROBIOLOŠKIH IN DRUGIH LABORATORIJSKIH PREISKAV

20 - MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE

4 – SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO

11 – SRČNI SPODBUJEVALNIKI

NAKUP LETALSKIH KART IN ORGANIZACIJA POTOVANJ

19 - DIALIZNI MATERIAL

STENTI Z ZDRAVILI – NMV

SISTEMI ZA STIMULACIJO MOŽGANSKIH JEDER IN HRBTNEGA MOZGA

16 – FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA

9 - POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO

52 - TEKSTILNI IZDELKI

95 - ZDRAVILA 2017

TUNELSKI POMIVALNI STROJ

OBVEZILNI in SANITETNI MATERIAL 2017-2018 NMV

REKONSTRUKCIJA ČISTILNE NAPRAVE

77 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2017-2018

27 - KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL II 2017-2018

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

ŠIVALNI MATERIAL – NMV 94

70 - REŽIJSKI MATERIAL - PONOVITEV

DOBAVA ENTERALNIH ČRPALK S POTROŠNIM MATERIALOM

LASER S POTROŠNIM MATERIALOM – NMV

ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE – NMV

68 - ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO - PONOVITEV

Dezinfekcija 38 - NMV

Eteralna 28 - NMV

Plini 93 - NMV

80 - ZDRAVILA 2 - 2017

NABAVA INFUZIJSKIH ČRPALK S POTROŠNIM MATERIALOM

42 - KOHLEARNI IN BAHA IMPLANTATI 2017-2018

PREVZEM IN RAVNANJE Z INFEKTIVNIMI ODPADKI

RAČUNALNIŠKA OPREMA

KONTEJNERJI

NMV - Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo

REŽIJSKI MATERIAL

ZDRAVILA IZ KRVI 2017

SADJE IN ZELENJAVA

ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO

NMV - Nevrostimulatorji za stimulacijo možganskih jeder

ŠIVALNI MATERIAL 2017-2020

MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE

STROKOVNA LITERATURA

1 – ZDRAVILA 2017

PISARNIŠKI MATERIAL

ČIŠČENJE PROSTOROV UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR – OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA

APARATURA ZA INTRAOPERATIVNI MONITORING S POTROŠNIM MATERIALOM

TISKANJE ZBORNIKOV

ZDRAVILA, DODATNO JN 2016

ENTERALNA PREHRANA 2017-2018

APARAT ZA ULTRAZVOČNO REZANJE S POTROŠNIM MATERIALOM

39 - OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL 2016-2018/2

PLINI 2017-2018

DIALIZNI MATERIAL - NMV

MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO - NMV

APARAT ZA TROMBOELASTOMETRIJO S POTROŠNIM MATERIALOM

ZAMENJAVA PARNIH GENERATORJEV ZA PRIPRAVO ČISTE PARE

SETI ZA ZLIVANJE

ASPIRACIJSKI SISTEM ZA RTG

DILATACIJSKI MATERIAL 2016 - NMV

KOSTNI ULTRAZVOČNI NOŽ S POTROŠNIM MATERIALOM

ANALIZATOR ZA DOLOČANJE GLIKIRANEGA HEMOGLOBINA S POTROŠNIM MATERIALOM

NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV

ŠIVALNI MATERIAL 2016 - NMV

SISTEM ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ

ANALIZATOR ZA DOLOČANJE KRVI V BLATU S POTROŠNIM MATERIALOM

EMG APARAT S PRIBOROM IN POTROŠNIM MATERIALOM

POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE PREISKAVE PČ INR

Ortopedske endoproteze in potrošni material za artroskopije 2016-2017

KIRURŠKI INŠTRUMENTARIJ

UZ APARATURI

VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - NMV

37 - RADIOFARMAKI - ONKOLOGIJA

34 - ZDRAVILA (SJN)

STORITVE LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE PLJUČNIH BOLEZNI

91 - REAGENTI ZA APARATE, MATERIAL ZA VAKUUMSKI ODVZEM KRVI IN GOJIŠČA ZA IVF

ODSTRANITEV PLENIC

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA RENTGENOLOGIJO IN ANGIOGRAFIJO

HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE

5 - REAGENTI, KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2

KATETRI IN IGLE

1 - ZDRAVILA 2016

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 1

STROKOVNA LITERATURA

DILATACIJSKI MATERIAL

17 - ZDRAVILA IZ KRVI

TEKSTILNI IZDELKI

PREVZEM BIORAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO

25 - PLENICE IN ROKAVICE

SISTEM BREZŽIČNEGA NADZORA SRČNEGA RITMA

CENTRALNA LINIJA ZA PRANJE KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV

21 - SPINALNI IMPLANTATI

STORITVE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV II

2 - OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL

8 - ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE IN POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPIJE

14 - OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI

4 - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO

11 - SRČNI SPODBUJEVALNIKI

16 - FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA

MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE

18 - RADIOFARMAKI

25 - ZDRAVILA 2015 - DODATNO JAVNO NAROČILO

POTROŠNI MATERIAL ZA AGREGOMETER

19 - DIALIZNI MATERIAL

9 - POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO

STORITVE MIKROBIOLOŠKIH IN DRUGIH LABORATORIJSKIH PREISKAV

Gojišča IVF - NMV

RAČUNALNIŠKA OPREMA

NMV - Ortopedija

FORMIRANJE DODATNEGA LABORATORIJA ZA INTERVENTNO IN INVAZIVNO KARDIOLOGIJO

Telefonska centrala - informacije 02/321 1000 Nujna medicinska pomoč 112

Image
Image
© UKC Maribor 2015

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%