ARHIVSKA STRAN / ARCHIVE PAGE

www.ukc-mb.si
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja.
MENI VSEBINA

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

A. Zaključeni projekti:

 1. dr. Vlado Savanović, dr. med., Oskrba bolnikov s tranzitorno globalno amnezijo. Sodelavci dr. Martin Rakuša, dr. med., doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med. Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014.    
 2. dr. Martin Rakuša, dr. med., Živčno upravljanje seganja. Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013.
 3. dr. Martin Rakuša, dr. med., Likvorska diagnostika demenc. Sodelavci dr. Hrvoje Božić, dr. med., mag. Maksimiljan Gorenjak, mag. farm. spec. Od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015.
 4. izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., Register bolnikov z multiplo sklerozo. Sodelavci Jožef Magdič, dr. med., mag. Lidija Žitnik, dr. med., Metka Žiberna, univ. dipl. ekon. Od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016.
 5. Albin Gačnik, dr. med., Epileptični napadi po možganski kapi in ledvična disfunkcija. Sodelavci izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. Od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017.

B. Tekoči projekti

 1. dr. Martin Rakuša, dr. med., Hitro odkrivanje klinično pomembnih razlik med vaskularno demenco in drugimi vrstami demenc. Od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018. 
 2. Gordana Horvat Pinterić, dr. med., Pojav sarkopenije pri bolnikih po ishemični možganski kapi. Sodelavci Katja Karničnik, dr. med., Maruša Kadoič Krašovec, dr. med., izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med., Matej Koprivnik, dipl., fiziot. spec. soc. del., Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klinične dietetike. Od 10. 8. 2015 do 9. 8. 2017.
 3. Jožef Magdič, dr. med., izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., Paraklinične metode za oceno poteka multiple skleroze. Sodelavci mag. Lidija Žitnik, dr. med., dr. Estera Žalik, univ. dipl. psih., Matej Koprivnik, dipl. fiziot. spec. soc. del., Melita Kokol, dipl. m. s., Olga Žunkovič, dipl. m. s., Sonja Kostanjevec, dipl. m. s., Robert Pintarič, radiol. Inž., doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med., Katarina Šiško, dr. med., prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. Od 10. 2. 2016 do 9. 2. 2019.
 4. izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., Primerjava senzitivnosti lahkih verig v primerjavi z oligoklonalnimi trakovi pri bolnikih z multiplo sklerozo. Sodelavci Jožef Magdič, dr. med., mag. Evgenija Modrič, univ. dipl. biol., Tomaž Omerzu, dr. med., mag. Lidija Žitnik, dr. med. Od 10. 8. 2016 do 9. 8. 2019.

C. Projekti, pri katerih so sodelovali/sodelujejo raziskovalci z Oddelka za nevrološke bolezni

 1. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. (Klinika za interno medicino), Vloga in pomen kronične ledvične bolezni v oceni tveganja za srčnožilne bolezni in zaplete pri bolnikih po preboleli ishemični možganski kapi. Sodelavci izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., mag. Meta Penko, dr. med., doc. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., doc. dr. Robert Ekart, dr. med., prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med. Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014.
 2. asist. mag. Boštjan Lanišnik, dr. med. (ORL in MFK), Medoperacijski nadzor XI. možganskega živca s stalnim EMG pri disekciji vratnih bezgavk. Sodelavci dr. Bogdan Čizmarevič, dr. med., David Debevc, dr. med., mag. Lidija Žitnik, dr. med., prim. doc. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med., Primož Levart, dr. med. Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014.
 3. prim. asist. Miro Čokolič, dr. med. (Klinika za interno medicino, Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo), Nevropatska bolečina pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Sodelavci Matej Rakuša, dr. med., dr. Martin Rakuša, dr. med. Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014.
 4. doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med. (Klinika za kirurgijo, Oddelek za nevrokirurgijo), Ali klonidin hidroklorid, centralčni adrenergični blokator, lahko uspešno prepreči cerebralni vazospazem pri bolnikih z anevrizmatsko subarahnoidno krvavitvijo?. Sodelavci Zoran Zabavnik, dr. med., doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med., doc. dr. Janez Ravnik, dr. med., Lidija Perša, dr. med., asist. Matjaž Voršič, dr. med., prof. dr. Tadej Strojnik, dr. med., Jožef Magdič, dr. med., asist. dr. Tomaž Velnar, dr. med. Od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016.
 5. doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med. (Radiološki oddelek), 3T magnetno resonančna, angiografija v pooperativnem spremljanju bolnikov z endovaskularnim zdravljenimi anevrizmami možganskega ožilja. Sodelavci dr. Martin Rakuša, dr. med., dr. Marko Jevšek, dr. med., Leonida Rajšp, dipl. inž. radiol., Hedvika Šauperl, dipl. inž. radiol., Martin Golob, dipl. inž. radiol. Od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017.
 6. doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med. (Radiološki oddelek), Hitro odkrivanje klinično pomembnih razlik med vaskularno in drugimi vrstami demenc – radiološki biooznačevalci pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco. Sodelavci dr. Martin Rakuša, dr. med., mag. Robert Pintarič, dipl. inž. radiol. spec. inf. Od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017.
 7. doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med. (Radiološki oddelek), Hitro odkrivanje klinično pomembnih razlik med vaskularno in drugimi vrstami demenc – radiološki biooznačevalci pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco. Sodelavci dr. Martin Rakuša, dr. med., mag. Robert Pintarič, dipl. inž. radiol. spec. inf. Od 10. 8. 2015 do 9. 8. 2018.

Publicistična dejavnost

 

Avtorji našega oddelka so prispevali članke objavljene v SCI revijah. Poleg teh smo objavili še veliko drugih člankov,  izdali zbornike s prispevki z naših srečanj, sodelovali pri izdelavi monografij in še bi lahko naštevali. Vse aktivnosti so podrobno dokumentirane in dostopne v sistemu Cobiss in ostalih bazah podatkov (Sicris, PubMed, itd).


Pedagoška dejavnost

 1. izvajanje programa specializacij iz nevrologije za specializante nevrologije in specializante drugih strok
 2. izvajanje specialističnih izpitov iz področja nevrologije
 3. strokovni sestanki za zdravnike oddelka
 4. redni mesečni strokovni sestanki za medicinske sestre in zdravstvene tehnike
 5. izvajanje pedagoške dejavnosti za potrebe študentov medicine Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru

Zborniki v elektronski obliki

Telefonska centrala - informacije 02/321 1000 Nujna medicinska pomoč 112

Image
Text

Predstojnica oddelka:

red. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

Tel: 02 / 321-24-73

Text

Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:

Melita Kokol, dipl. m. s.

Tel: 02 / 321-26-37

Text

Tajnica oddelka
Suzana Zajšek
tel.: 02/321-23-64

© UKC Maribor 2015

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%