ARHIVSKA STRAN / ARCHIVE PAGE

www.ukc-mb.si
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja.
MENI VSEBINA

Predstavitev oddelka


Razvoj službe in oddelka:
Prve zasnove Ekonomsko – analitske službe segajo v šestdeseta leta, ko je bil v okviru gospodarskega sektorja Oddelek za plan in analize z odsekom za analitiko in zdravstveno statistiko.

Kasneje, v sedemdesetih in osemdesetih se je v okviru Delovne skupnosti skupnih služb (DSSS) oddelek preimenoval v Oddelek za plan, analize in medicinsko statistiko, Odsek za plan in analize.

Nekje v začetku devetdesetih se je od oddelka odcepila medicinska statistika, ki je postala del medicinskega sektorja, Odsek za plan in analize pa se je preimenoval v Sektor za plan in analize in kasneje v Oddelek za plan in analize. Leta 1999 se je formirala Ekonomsko - analitska služba, ki je bila sestavljena iz treh oddelkov: Oddelek za plan in analize, Ekonomski oddelek in Oddelek za organizacijo in notranjo revizijo.

Po odcepitvi Oddelka za organizacijo in notranjo revizijo iz Ekonomsko – analitske službe, sta leta 2006 ostala dva oddelka in ta organiziranost je ostala do danes. 

Ekonomsko – analitsko službo sestavljata Oddelek za plan in analize in Ekonomski oddelek. Najpomembnejša naloga službe je priprava strokovnih podlag za pogajanja UKC Maribor z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) o programu zdravstvenih storitev in njihovih cenah za sklepanje pogodbe.

Oddelek za plan in analize, ne glede na to, kako se je v različnih obdobjih imenoval zaradi novih organizacijskih sprememb, je bil vedno strokovna služba direktorja. Skozi desetletja se je iz ročno vodenih evidenc, analiz, planov in delovnih programov spremenil v z računalniško tehnologijo opremljen oddelek, katerega informacije vodstvo UKC Maribor uporablja pri poslovnem odločanju.

Skozi vsa ta leta se je menjalo več modelov financiranja, od storitvenega sistema plačevanja zdravstvenih storitev v sedemdesetih, do modela plačevanja, ki je temeljil na številu opravljenih bolniško oskrbnih dni (BOD) v devetdesetih. V letu 2000 je bil za plačevanje izvajalcev bolnišnične dejavnosti uveden model plačevanja po primerih in leta 2004 model plačevanja po skupinah primerljivih primerov (SPP), ki je prvič začel upoštevati težavnost obravnavanega bolnika. In ravno v Ekonomsko – analitski službi se moramo nenehno prilagajati novim spremembam financiranja, saj je to naša osnovna dejavnost, da s financerjem, to je ZZZS, dogovorimo najugodnejši obseg dela zdravstvenih storitev, ki so tudi primerno ovrednotene. Na osnovi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z ZZZS, se financira naš zavod in zato je to ključnega pomena.

Kot predsednik Ekonomske komisije pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in član pogajalske skupine Združenja zdravstvenih zavodov za pripravo Splošnih dogovorov za posamezna leta sodeluje vodja službe, g. Soršak in sodeluje pri vodenju politike pridobivanja prihodkov od plačnikov zdravstvenih storitev, kakor tudi pri načinu financiranja UKC Maribor in vseh bolnišnic v RS. Bil je tudi član Zdravstvenega sveta in je aktivno spodbujal financiranje novih zdravstvenih dejavnosti v našem UKC.

Kader se je v oddelku nenehno izobraževal tako z znanji programov na računalniškem področju, kakor tudi z izrednim študijem ob delu. Smo služba z visoko izobraženim kadrom, mag. Marjetka Kozar je postala leta 2008 ena prvih magistric znanosti s področja ekonomije v UKC Maribor. Tudi ostali delavci so si tekom izkušenj v praksi in študija pridobili izobrazbo, tako da imamo še dva magistra poslovnih ved. Zahtevnost dela v oddelku zahteva visoko usposobljen kader, tako da izobraževanje in razvoj delavcev vedno podpiramo in jim omogočamo osebno rast.

V Ekonomsko – analitski službi smo v večini člani Društva ekonomistov v zdravstvu, katerega osnovni namen je pospeševanje razvoja, predstavitev sprememb in novosti, skrb za strokovni razvoj, uveljavljanje ekonomike ter organizacije v praksi. Strokovnih srečanj društva se zaposleni udeležujemo tudi aktivno. Mag. Marjetka Kozar pa je svoje bogate delovne izkušnje in strokovnost delila še s študenti Ekonomsko – poslovne fakultete v Mariboru, saj ji je senat EPF v Mariboru dodelil naziv gostujoče strokovnjakinje.
Ekonomsko - analitska služba s svojimi oddelki in z visoko usposobljenimi delavci skrbi, da financiranje UKC Maribor poteka nemoteno in je ena pomembnejših strokovnih služb v našem zavodu.

Vodje oddelka za plan in analize:

Jožica Rajšter: 1962 (začela delati v takratni SBM)  – 1981: se je upokojila,

Bojana Korošec, univ. dipl. ekon.: 1981 – 1982: odšla na Visoko ekonomsko šolo v Mariboru (VEKŠ), kjer je nadaljevala magistrski študij, kasneje še doktorski in je postala izredna profesorica na današnji Ekonomsko - poslovni fakulteti v Mariboru.

Milan Soršak, univ. dipl. ekon: 1982 – 1990: postal pomočnik direktorja za ekonomske zadeve,

Goran Hlišč, univ. dipl. ekon.: 1990 – 2003: postal strokovni sodelavec službe,

mag. Marjetka Kozar, univ. dipl. ekon.: 2003 – 2011: postala svetovalka Ekonomsko - analitske službe,

Mirko Majhenič, mag. posl. ved.: 2011 – do danes, 2013.

Telefonska centrala - informacije 02/321 1000 Nujna medicinska pomoč 112

Image
Image
© UKC Maribor 2015

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%